K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Informace

Nejčastější dotazy:

Jak vybrat vhodný přípravek ?

Vhodný přípravek nejrychleji naleznete vepsáním hledaného slova do našeho vyhledávače nahoře na hlavní straně nebo v bloku NEMOCI vlevo tamtéž.

Jaké je doporučené užívání a dávkování tinktur ?

Pokud není na etiketě přípravku uvedeno jinak, užíváme tinktury od výrobce Bylinné kapky takto:

  • dospělí 3x denně 15 kapek pod jazyk, promnout v ústech a poté kapky polknout, v případě nepříjemně palčivého pocitu je možno těchto 15 kapek nakapat na kávovou lžičku, přidat zhruba stejné množství vody, aplikovat pod jazyk, promnout v ústech a polknout, nebo …

  • 3x denně 20 kapek do úst a polknout (bez aplikace pod jazyk a bez promnutí v ústech), nebo …

  • 3x denně 20 kapek do vody či čaje (například z důvodu odporu k alkoholu) a polknout

  • děti od 3 let (pokud není na etiketě podávání dětem výslovně zakázáno) podáváme do vody či čaje tolik kapek, kolik je jim let (tedy například u osmiletého dítěte 3x denně 8 kapek)

  • u dětí je možné kapky nakapat do čaje či vody o teplotě maximálně 45° C, dojde k odparu části lihu

  • přípravky doporučujeme podávat minimálně 15 minut před požitím nápoje či stravy

  • při podávání více druhů přípravků doporučujeme odstup také 15 minut mezi jednotlivými přípravky

U akutních onemocnění se dostavují výsledky většinou v řádu několika hodin až dnů, stačí tedy jedna 50 ml lahvička přípravku.

Chronické stavy ustupují pomaleji, první výsledky se většinou dostavují po několika týdnech či měsících. Zde je třeba 2 až 6 balení přípravku.

Tinktury je možné po naředění vodou 1:1 použít také k obkladům. Vmícháním tinktur do vhodného masťového základu (např. do ambidermanu v poměru 1:3) rychle získáme mast z potřebné léčivé rostliny.

Jakým způsobem jsou přípravky schváleny ?

Přípravky jsou notifikovány Ministerstvem zdravotnictví ČR. Schválení je k nahlédnutí v registru Rozhodnutí hlavního hygienika (RoHy), výroba probíhá v naší laboratoři v režimu daňového skladu pod přímým 24 hodinovým dohledem Celní správy. Jsme registrováni jako osoba povinná značit líh pod registračním odběrným číslem R040, což je k nahlédnutí na: http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/stranky/rzlinternet.aspx

Jaký je obsah účinných látek přípravcích a jak působí ?

Na etiketě výrobků Bylinné kapky je uveden údaj o skutečném množství bylinného extraktu v přípravku. Údaj vyjadřuje hmotnost komplexu účinných látek každé z použitých léčivých rostlin a je vztažen k denní dávce. Tento způsob značení jsme zvolili z důvodu poskytnutí maxima informací našim zákazníkům. Legislativa umožňuje i jednodušší vyjádření a to například nakládacím poměrem byliny a extrakčního činidla (např. 1:10), nebo množstvím (hmotností) byliny použité při výrobě vztaženo k denní dávce. Tyto údaje ovšem zahrnují například i hmotnost nerozpustné vlákniny či obsažené vody a žádným relevantním způsobem nevypovídají o skutečném obsahu účinných látek v přípravcích.

Léčivé rostliny působí na lidský organismus látkami, které označujeme za primární a sekundární metabolity. Primární metabolity jsou zásobní látky v těle rostliny a je zřejmé, že je rostlina shromažďuje pro svoji potřebu. Užitek sekundárních metabolitů pro rostlinu již tak zřejmý není. U některých sekundárních metabolitů tušíme, že rostlině pomáhají v boji s mikroorganismy, živočišnými škůdci či rostlinnými konkurenty, případně zvyšují atraktivitu rostliny pro opylovače či živočichy zajišťující šíření semen. U dalších látek nemáme rozumné vysvětlení, proč je vlastně rostlina tvoří. Až se nabízí myšlenka, zda tyto látky neobsahuje záměrně pro jejich léčivé účinky na zvířata a člověka.

Mohou přípravky užívat pro těhotné a kojící maminky ?

Jsme si vědomi toho, že alkohol není pro tuto cílovou skupinu oficiálně vhodný, denní dávka tinktury však obsahuje přibližně pouze tolik alkoholu, kolik si jej tělo vyrobí z jednoho suchého krajíce snědeného chleba.  U bylin s dostupnými údaji o jejich bezpečnosti tyto uvádím zvlášť pro těhotné a zvlášť pro kojící matky a to na konci textu patřícího k té které rostlině. Tam, kde údaj chybí, nám nejsou oficiální údaje známy, nebo rostlina není pro tuto skupinu konzumentů vhodná. Údaj pro těhotné je označen písmenem T a hodnotou 1 až 5 (známkování jako ve škole), pro kojící je označen písmenem K, známky pouze v hodnotách 1, 3 a 5. Text je navíc zvýrazněn růžovou barvou. Příklad: T3/K1. Vhodné byliny jsou takto zvýrazněny i u několika nejběžnějších potíží maminek. Hodnocení provedl Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Jeho hodnocení se může rozcházet s názory Ministerstva zdravotnictví ČR či s názory některých českých expertů.

T1 - studie velkého počtu těhotných neprokázaly škodlivé účinky pro plod

T2 - studie na zvířatech neprokázaly žádné riziko, po podání limitovanému počtu žen se nevyskytly účinky škodlivé pro plod

T3 - studie na zvířatech nebyly provedeny, po podání limitovanému počtu žen se nevyskytly účinky škodlivé pro plod

T4 - studie na zvířatech prokázaly zvýšené riziko poškození plodu, po podání limitovanému počtu žen se nevyskytly účinky škodlivé pro plod

T5 - riziko poškození plodu

K1 - užívání je možné

K3 - užívání je možné s opatrností

K5 - užívání je kontraindikováno